PTSS Onder Hulpverleners

Geschreven door:

ThisLine

PTSS staat voor Posttraumatische Stressstoornis. Het is een psychische aandoening die kan optreden na blootstelling aan een traumatische gebeurtenis. Deze gebeurtenissen kunnen variëren van fysiek geweld en seksueel misbruik tot natuurrampen en oorlogssituaties. Personen met PTSS kunnen symptomen ervaren zoals flashbacks, nachtmerries, ernstige angst en oncontroleerbare gedachten over de gebeurtenis.

Context van First Responders

First responders, zoals politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel, worden vaak geconfronteerd met situaties die voor de meeste mensen traumatisch zouden zijn. Ze zijn vaak de eersten die arriveren bij ongelukken, branden, gewelddadige incidenten en andere noodsituaties waarbij mensen gewond of gedood kunnen worden. Door de aard van hun werk lopen first responders een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS.

Risicofactoren

 • Blootstelling aan ernstig letsel of dood
 • Het moeten nemen van snelle beslissingen onder extreme druk
 • Onregelmatige werktijden, wat kan leiden tot slaapgebrek en vermoeidheid
 • Gebrek aan voldoende emotionele ondersteuning

Impact op het Werk en Persoonlijk Leven

PTSS kan een ernstige impact hebben op de werkprestaties en het persoonlijke leven van first responders. Het kan leiden tot verminderde concentratie, verhoogd ziekteverzuim en problemen in de omgang met collega's en familie. In ernstige gevallen kan het zelfs leiden tot voortijdige beëindiging van de carrière.

Behandeling en Ondersteuning

Het is cruciaal dat first responders toegang hebben tot psychologische ondersteuning en behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en medicatie. Preventieve maatregelen, zoals training in het omgaan met stress en traumatische gebeurtenissen, kunnen ook nuttig zijn.

Organisatorische Rol

Werkgevers en organisaties hebben de verantwoordelijkheid om een ondersteunende werkomgeving te creëren. Dit kan onder meer bestaan uit het aanbieden van psychologische hulp, het organiseren van debriefings na traumatische gebeurtenissen en het bevorderen van een cultuur waarin het bespreken van mentale gezondheidsproblemen wordt aangemoedigd.

Kortom, PTSS is een ernstige aandoening die een aanzienlijke impact kan hebben op first responders. Het is van vitaal belang dat er voldoende ondersteuning en behandeling beschikbaar is om deze helden te helpen bij het omgaan met de psychologische uitdagingen van hun werk.

Trek aan de bel.

Trek aan de bel bij het collegiale opvang team van jouw organisatie en doe dit laagdrempelig. Mocht je er daar niet uitkomen, dan kan je ervoor kiezen om contact te leggen met een van de onderstaande organisaties:

 • https://www.nlveteraneninstituut.nl
 • https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/diensten/steunpunt-ambulance/
 • https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/diensten/steunpunt-brandweer/
 • https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/diensten/24-7-loket-politie/
 • https://mindkorrelatie.nl
 • https://ptssbrandweer.nl
 • https://www.acp.nl/werk/ptss/
 • https://www.hartenboeren.nl
 • https://www.bnmo.nl
 • https://knakmoment.nl

Lees ook ons blog