Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Laatste gewijzigd: 22-11-2023

ThisLine, gevestigd aan Burgemeester Stronkhorststrat 16 9611ED Sappemeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://thisline.nl Burgemeester Stronkhorststrat 16 9611ED Sappemeer +31598232045 Martijn Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van ThisLine Hij/zij is te bereiken via martijn@thisline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken ThisLine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via defend@thisline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken ThisLine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • ThisLine analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ThisLine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ThisLine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zie volgende tabel

Delen van persoonsgegevens met derden ThisLine deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ThisLine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ThisLine jouw persoonsgegevens aan andere derden, maar alleen indien noodzakelijk om de diensten aan te bieden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens, doeleinden & bewaartermijnen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken ThisLine gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ThisLine gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Dit overzicht vind je op de website waar je op surft via de cookie melding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar defend@thisline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ThisLine zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ThisLine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen ThisLine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via defend@thisline.nl

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

Toelichting diensten en verwerking

https://www.thehuddle.nl/

 

Totdat de gebruiker dit verwijderd, Zolang als de overeenkomst duurt

Community Platform

Community Account, Klantcontact

E-mail, First Responder Status (werkgeven en dienstnummer of mail adres), IP Adres (geanonimiseerd), Voornaam + Achternaam

https://postmarkapp.com/ & https://mailblue.nl/van ActiveCampaign, LLC

 

Totdat de gebruiker dit verwijderd, Zolang als de overeenkomst duurt

Nieuwsbrief en mailing

E-mails versturen, Klantcontact

Adres gegevens, E-mail, Hulpverleners ID, IP Adres, IP Adres (geanonimiseerd), Telefoonnummer, Voornaam + Achternaam

IOS

 

10 jaar, Wettelijk

Hardware medewerkers

Weergave

Niet van toepassing

https://www.mollie.com/nl

 

10 jaar, Wettelijk

Betalingsprovider

Administratie, Automatsch incasso, Betalingen verwerken

Bankrekening, E-mail, IP Adres (geanonimiseerd), Voornaam + Achternaam

https://phoenixsite.nl/

 

36 maanden

Website platform

Analyse, Klantcontact, Website hosting, Website onderhoud

E-mail, Hulpverleners ID, IP Adres (geanonimiseerd), Telefoonnummer, Voornaam + Achternaam

https://myparcel.nl/

 

36 maanden

Pakketten verzenden

Pakketten verzenden, Retouren afhandelen

Adres gegevens, E-mail, Voornaam + Achternaam

https://plugandpay.nl/

 

Wettelijk, Zolang als de overeenkomst duurt

Betaalpagina

Automatsch incasso, Betaalpagina, Facturering

Adres gegevens, E-mail, First Responder Status (werkgeven en dienstnummer of mail adres), Hulpverleners ID, IP Adres, Voornaam + Achternaam

https://analytics.google.com/analytics/web/#/

 

36 maanden

Website analyse

Analyse

IP Adres (geanonimiseerd)

https://www.moneybird.com/

 

10 jaar, Wettelijk

Boekhoudprogramma & betaalprovider

Boekhouding, Facturering

Adres gegevens, E-mail, First Responder Status (werkgeven en dienstnummer of mail adres), Hulpverleners ID, IP Adres, Voornaam + Achternaam

Whatsapp Business

 

36 maanden

Klantcontact

Klantcontact

Telefoonnummer, Voornaam + Achternaam

Zapier.com

 

Totdat de gebruiker dit verwijderd, Zolang als de overeenkomst duurt

Automatisering & koppelen

Automatisering, Community Account, E-mails versturen

Adres gegevens, E-mail, Hulpverleners ID, IP Adres (geanonimiseerd), Telefoonnummer, Voornaam + Achternaam

Passcreator.com

 

Totdat de gebruiker dit verwijderd, Zolang als de overeenkomst duurt

Leden pas systeem

Administratie, Automatisering, Community Account

Hulpverleners ID, IP Adres (geanonimiseerd), Voornaam + Achternaam

Enormail

 

Totdat de gebruiker dit verwijderd, Zolang als de overeenkomst duurt

E-mail, nieuwsbrief

Administratie, E-mails versturen, Klantcontact

E-mail, Hulpverleners ID, IP Adres, Voornaam + Achternaam