Vis Unita Fortior

Vis Unita Fortior

Het Latijnse gezegde "Vis Unita Fortior" betekent "Verenigde kracht is sterker" in het Nederlands. Dit gezegde benadrukt het belang van samenwerking en eenheid. Wanneer mensen of groepen samenwerken, kunnen ze veel meer bereiken dan wanneer ze afzonderlijk handelen. Het is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt om het belang van teamwerk, solidariteit of een gezamenlijke inspanning te onderstrepen. Het kan van toepassing zijn op verschillende contexten, zoals sportteams, bedrijven, en zelfs naties die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel.

Waar komt de spreuk vandaan?

De spreuk "Vis Unita Fortior" is van Latijnse oorsprong en wordt vaak gebruikt in de context van militaire, politieke of sociale eenheid. Hoewel het moeilijk is om de exacte oorsprong van deze specifieke Latijnse zin te traceren, is het een uitdrukking die het belang van eenheid en samenwerking benadrukt. Het is mogelijk dat de spreuk zijn wortels heeft in de Romeinse geschiedenis of literatuur, gezien het gebruik van het Latijn en de thema's van kracht en eenheid die belangrijk waren in de Romeinse cultuur.

Deze uitdrukking wordt soms ook gebruikt als motto door verschillende organisaties, instellingen of zelfs families om het belang van eenheid te benadrukken. Het kan ook worden gevonden in wapenschilden of andere symbolen die staan voor eenheid en gezamenlijke kracht.

Kortom, hoewel de exacte oorsprong niet duidelijk is, is de betekenis universeel en benadrukt het de kracht die voortkomt uit eenheid.

Vereende kracht is noodzakelijk voor hulpverleners

Bij ThisLine weten we wat het belang is van samenwerken, als first responders klaren we samen de klus en hebben we allemaal onze eigen taak bij incidenten, maar zonder elkaar, dat kunnen we niet! Vereende kracht maakt dus niet alleen sterker, maar is echt noodzakelijk om verder te komen en een klus te klaren. Wij vinden het een passende spreuk bij de missie van ons merk: hulpverleners verbinden. Samen sterk. 

Vereende Kracht Maakt Sterker
Vis Unita Fortior

Reactie plaatsen