Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08/02/2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://thisline.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens enkel met verwerkers en met andere derden waarbij toestemming is vereist. Het betreft de volgende partij(en):

Verwerkers

Derden

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Martijn Meijer (MM Productions)
Burgemeester Stronkhorststraat 16
9611ED Sappemeer
Nederland
Website: https://thisline.nl
E-mail: ln.enilsiht@dnefed
Telefoonnummer: info@mmproductions.media

Bijlage

Gebruikers-Registratie

Dit voorbeeld beleid bevat de basisprincipes over welke persoonlijke gegevens je mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, en wie er mogelijk toegang hebt tot die gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, zal de specifieke informatie die door je formulier wordt gedeeld, variëren. We raden je aan om een ​​advocaat te raadplegen wanneer je beslist welke informatie je in je privacybeleid wil gratisgeven.

We verzamelen informatie over de gebruiker tijdens het indienen van het gebruiker registratieformulier op onze site.

Wat we verzamelen en bewaren

Terwijl je onze site bezoekt, houden we het volgende bij:
 • Formulier veld gegevens: Formulier veld gegevens bevatten de beschikbare veldtypen bij het maken van een formulier. We zullen dit bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen zoals naam, e-mail en andere beschikbare velden.
 • Locatie, IP-adres en het type browser: we gebruiken dit voor doeleinden zoals geolocatie gebruikers en het verminderen van frauduleuze activiteiten.
 • Transactie gegevens: we zullen je vragen deze in te voeren, zodat we bijvoorbeeld abonnement pakketten kunnen leveren en je betalingsgegevens voor abonnement pakketten kunnen bijhouden!
Wanneer je een formulier invult, vragen we je om informatie, waaronder je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord, en alle andere formuliervelden die beschikbaar zijn in het registratie formulier. We gebruiken deze informatie voor doeleinden, zoals:
 • Je informatie sturen over je account en bestelling
 • Antwoorden op je aanvragen, met inbegrip van de transactie details en klachten
 • Het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude
 • Stel je account in voor onze site
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals de berekening van de belastingen
 • Verbeteren van ons formulier aanbod
 • Je marketing berichten sturen, als je ervoor kiest deze te ontvangen
 • Of een andere service waarvoor het gebouwde formulier is gemaakt om te voldoen aan en de noodzakelijke informatie
Als je een account aanmaakt, slaan we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op, die worden gebruikt om de formuliervelden in te vullen voor toekomstige inzendingen. Over het algemeen bewaren we informatie over je zolang we de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen en gebruiken, en we zijn niet wettelijk verplicht om deze te blijven bewaren. We bewaren informatie over het indienen van formulieren bijvoorbeeld XXX jaar voor geolocatie- en marketingdoeleinden. Dit omvat je naam, adres, e-mail, telefoonnummer.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je ons verstrekt. Zowel beheerders als editors hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Informatie over het indienen van formulieren en andere daarmee verband houdende details
 • Klant informatie, zoals je naam, e-mail en adres gegevens.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om te helpen bij het invullen van inzendingen en om je te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je eerder gegevens hebt gedeeld en met welk doel. Dit kan omvatten, maar is mogelijk niet beperkt tot, analyse, marketing, betalingsgateways, expediteurs en insluitingen van derden.

We delen informatie met derden die ons bestellingen aanleveren en je voorziet van diensten; bijvoorbeeld —

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke externe betalingsverwerkers vroeger gebruikten om betalingen op je site aan te nemen, aangezien deze mogelijk klantgegevens verwerken. We hebben PayPal als voorbeeld opgenomen, maar je moet dit verwijderen als je PayPal niet gebruikt.

Wij accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van je gegevens aan PayPal doorgegeven, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het aankoopbedrag en factuurgegevens. Zie PayPal privacybeleid voor meer details.

Beschikbare modules

In deze subsectie moet je vermelden welke modules van derden je hebt gebruikt om de functionaliteit op je site te verbeteren, aangezien deze mogelijk klantgegevens verwerken. We hebben MailChimp als voorbeeld opgenomen, maar je moet dit verwijderen als je MailChimp niet gebruikt.

We sturen mooie e-mail via MailChimp. Bij het verwerken van e-mails worden sommige van je gegevens doorgegeven aan MailChimp, inclusief informatie die nodig is om de e-mail marketing diensten te verwerken of te ondersteunen, zoals de naam, het e-mailadres en alle andere informatie die je wil doorgeven of verzamelen, inclusief alle verzamelde informatie via een abonnement.. Zie het MailChimp privacybeleid voor meer details.

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door jouw winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!
We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat gedeelte toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgservices en embeds van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

YITH Plugins

Dit geschreven voorbeeld bevat de basis rondom welke persoonlijke gegevens je winkel mag verzamelen, bewaren en delen, en wie toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, zal de informatie die wordt gedeeld door je winkel variëren. We raden aan om een advocaat te raadplegen wanneer je besluit je privacy beleid op te stellen.

Loco Translate

Deze plugin verzamelt geen gegevens van site bezoekers. Beheerders en controleurs kunnen wensen om te beoordelen Loco hun plugin privacy bericht.