fbpixel

Ontwerp-VRU beleidsplan 2020-2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Lees het hele artikel op Brandweer.nl: https://www.brandweer.nl/28473

ThisLine
%d bloggers liken dit: